Proměna                                                                          

Make-up: Eva Neubauerová                                      

 Foto: Radek Lavička                                            

Oblečení: Textilie Minářová Polná